Ikäpolvien taju - Elämänkulku ja ikäpolvet muuttuvassa maailmassa 22.1.2014

Huomaa, avaa uuteen ikkunaan PDFTulostaSähköposti

Vanhustyön keskusliiton kolmivuotisessa Elämänkulku ja ikäpolvet -hankkeessa edistettiin ikäpolvien välistä kanssakäymistä ja tehdiin tutkimusta siitä, mitä eri-ikäiset ihmiset ajattelevat elämänkulusta, iästä, ikääntymisestä ja ikäpolvista sekä niiden välisistä suhteista.

Helsingissä 22.1.2014 järjestetyssä hankkeen päätöstilaisuudessa teemoja käsiteltiin tutkimuksen, toiminnan ja viihteen näkökulmista. Puhujina tilaisuudessa olivat hankkeen työryhmän tutkijoiden lisäksi Sinikka Aapola-Kari (Helsingin yliopisto) ja Merja Korhonen (Itä-Suomen yliopisto). Esiintyjinä tilaisuudessa olivat improvisaatioteatteri Häpeämättömät sekä eri-ikäisistä laulajista koostuva Vivace -kuoro.

Tilaisuuden vieraat herätettiin päivän teemoihin heti aamusta improvisaatioteatteri Häpeämättömien esityksellä. Yleisö sai huudella tilaisuuden teemoihin liittyviä tai liittymättömiä sanoja, joiden puitteissa näyttelijät esittivät erilaisten ihmisten kohtaamisiin liittyviä tilanteita. Vauhdikasta aloitusta seurasi kuitenkin asiapitoista ohjelmaa.


Sinikka Aapola-Kari:  Näkökulmia ikäpolviin.

”Ikä ei ole vain numeroita: siihen kytkeytyy moninaisia merkityksiä joilla on syvällisiä vaikutuksia ihmisten elämään.” Ikä kertoo yhä vähemmän ihmisen elämäntilanteesta, mutta elämänkulku ei ole pelkästään yksilöllinen, vaan sitä muovaavat yhä monet yhteiskunnalliset instituutiot, kuten koulutus, työelämä ja perhe.

Merja Korhonen: ”Nuori ikäisekseen” - suurten ikäluokkien ikäpolvimäärityksiä elämänkulkuhaastatteluissa.

Opiskelijoiden ja suurten ikäluokkien edustajien kohdatessa elämäkertahaastattelutilanteessa, julkisuudessa esitetyt sukupolvikuvaukset asettuivat yksilöllisten ja jaettujen kertomusten kautta uuteen valoon ja ikäpolvikuva tarkentui. Haastatteluaineistosta nousi esiin erilaisia ja rinnakkaisia tapoja puhua ikäkokemuksista.


Marja Saarenheimo: Mitä vanhuudelle on tapahtunut? 
Hankkeen aineistot  herättävät kysymyksen siitä, miten siirtymä kolmannesta neljänteen ikään tapahtuu. Millaisin odotuksin ja seurauksin eri sosiaaliluokkiin, koulutusryhmiin tai etnisiin taustoihin kuuluvat ihmiset astuvat kolmanteen ja neljänteen ikään?


Minna Pietilä: Ikäpolvien suhteista.
Kohtaavatko eri-ikäiset ihmiset ja millaisia mahdollisuuksia heillä on ymmärtää toisiansa. Eri-ikäisten ihmisten välille eivät tuota eroja pelkästään kokemukset vaan myös niistä puhuminen ja kirjoittaminen, erontekojen ja mielikuvien julkinen tuottaminen. Ikäpolvien kohtaamisen ja vuorovaikutuksen edellytyksiä ovat keskinäinen arvostus sekä luontevasti yhdistävä toiminta.

Arto Tiihonen: Ikäpolvitoiminnan taju.

Hankkeen teemat toiminnan näkökulmasta, esimerkkeinä Neljän polven treffit - ikäpolvitoiminnan oppaan vinkit.

 

Lopputilaisuus huipentui hankkeen toisen lopputuotoksen, Neljän polven treffit -ikäpolvitoiminnan opas julkistamiseen. Keväämmällä ilmestyvässä artikkelikokoelmassa Ikäpolvien taju - elämänkulku ja ikäpolvet muuttuvassa maailmassa tutustutaan elämänkulkuun, ikäpolviin sekä ikäpolvitajuun teoreettisten pohdintojen ja tutkimusaineiston valossa.

dsc_1577

 

Tapahtuman tiedote >

Oppaan tilaaminen >


Opas pdf >
Powered by Web Agency