Hanke

Huomaa, avaa uuteen ikkunaan PDFTulostaSähköposti

Vanhustyön keskusliiton kolmivuotisessa (2011-13) Elämänkulku ja ikäpolvet -tutkimus- ja kehittämishankkeessa pohditaan ikäpolvien välisiä suhteita ja niiden jännitteitä sekä mahdollisuuksia kaventaa ikäryhmien välisiä kuiluja.

Hankkeen tavoitteena on edistää erityisesti iäkkäiden ihmisten psykososi- aalista hyvinvointia ja osallisuutta lisäämällä ikäpolvien välistä kanssa- käymistä ja vuorovaikutusta.

Hanketta rahoittaa Raha-automaattiyhdistys ja se toteutetaan yhdessä useiden yhteistyökumppaneiden kanssa, joihin kuuluu järjestöjä, yliopistoja ja yrityksiä.

 
Hankkeessa
  • kerätään ja analysoidaan tietoa siitä, miten eri ikäpolvien ihmiset jäsentävät elämänkulkua ja omaa paikkaansa sukupolvien ketjussa sekä miten he suhtautuvat itseään nuorempiin ja vanhempiin ikäpolviin
  • viritetään aktiivista keskustelua ikäpolvien välisistä jännitteistä ja yhteisen toiminnan mahdollisuuksista
  • tuetaan ikäpolvien välisen toiminnan ja yhteisöjen käynnistämistä haastekampanjan avulla

 

EU:n Aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden teemavuonna 2012 Elämänkulku ja ikäpolvet -hanke haastoi erilaisia toimijoita kehittämään ja esittelemään käytännöllisiä tapoja edistää ikäpolvien välistä myönteistä uteliaisuutta ja toimintaa Neljän polven treffit -haastekampanjan avulla.

Powered by Web Agency