Linkkejä

Huomaa, avaa uuteen ikkunaan PDFTulostaSähköposti

EU:n teemavuosi 2012

 
Suomessa EU:n aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden teemavuotta koordinoi sosiaali- ja terveysministeriö ja Työterveyslaitos vastaa teemavuoden käytännön toteuttamisesta.

  
European Year for Active Ageing and Solidarity between Generations 2012

EU:n teemavuoden kotisivut. Arkistoitu 30/06/2013.

 

AGE Platform Europe - Towards an age-friendly EU

Englanninkieliseltä sivustolta löytyy tietoa niin teemavuodesta 2012 kuin jokavuotisesta Sukupolvien välisen solidaarisuuden Eurooppa-päivästä 29.4.

 

Tietoa ja oppaita ikäpolvitoiminnasta suomeksi


Lapset ja aikuiset kumppaneina – Sukupolvet verkoksi –hanke 2002-2004. Sukupolvet verkoksi –hankkeen loppuraportti. Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus 2005. Kirjoittanut Johanna Moilanen.

 

Yhdessä: eilen, tänään ja huomenna. Opas sukupolvien välisten hankkeiden suunnittelun ja toteuttamisen ideointiin. MATES – Sukupolvien välisen solidaarisuuden edistämishanke (Mainstreaming Intergenerational Solidarity) 2009.

 

ADD LIFE – eurooppalainen työkalupakki sukupolvet ylittävän korkeakouluopetuksen kehittäjille. Grazin yliopisto 2008. ADD LIFE -hanke (ADDing quality to LIFE through inter-generational learning via universities).

 

Koskettavia tarinoita ja ikäpolvet. Freiburgin pedagoginen yliopisto 2010, kansainvälinen Crosstalk-projekti. Käsikirja, joka sisältää suosituksia, ohjeita, vinkkejä ja opetusaineistoa ikäpolvien väliseen mediaprojektiin.

 

 

Opinnäytetöitä


Vuorinen, Johanna (2012) Ikäpolvien kanssakäyminen hoivakodissa. Etnografinen tutkimus muistisairaiden ikääntyneiden toimijuudesta. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta. Linkki tutkielmaan


Hirvikallio, Jutta & Hyvönen, Jonna (2012) "Kiva säpinä, elämänmakuinen tunnelma". Sukupolvet Yhdessä palvelukeskus Akuliinassa. Opinnäytetyö, Savonia-ammattikorkeakoulu. Linkki tutkielmaan


Mäkinen, Sirpa (2012) Sukupolvien välinen vuorovaikutus vanhuspalveluiden voimavaraksi. Ideoita ikäihmisten perhehoidosta. Opinnäytetyö, Tampereen ammattikorkeakoulu. Linkki tutkielmaan


Kuusisto, Terhi (2012) Aikamatolla taiteen poluille - sukupolvien välistä vuorovaikutusta perinnekerhossa. Opinnäytetyö, Turun ammattikorkeakoulu. Linkki tutkielmaan

 

 

Tietoa ja oppaita ikäpolvitoiminnasta englanniksi


A Guide to Intergenerational Practice
.
Beth Johnson Foundation. Oppaassa esitellään ikäpolvia yhdistävän toiminnan pääperiaatteita ja keskeisiä elementtejä.

 

Intergenerational Programmes. An Introduction and Examples of Practice. Beth Johnson Foundation. Johdatus ikäpolvitoimintaan ja esimerkkejä Iso-Britanniassa toteutetusta toiminnasta.

 

The EAGLE Toolkit for Intergenerational Activities. EAGLE - European Approaches to Inter-Generational Lifelong Learning. Ohjeita ikäpolvia yhdistävän toiminnan kehittämiseen ja toteuttamiseen.

 

Intergenerational Practice: outcomes and effectiveness. NFER. Raportissa arvioidaan ikäpolvia yhdistävän toiminnan toimivuutta viiden esimerkkiprojektin kautta. Kirjoittajat Kerry Martin, Iain Springate ja Mary Atkinson.

 

Intergenerational Practice: a review of the literature. NFER. Kirjallisuuskatsaus ikäpolvia yhdistävän toiminnan vaikutuksista. Kirjoittajat Iain Springate, Mary Atkins ja Kerry Martin.

 

Community building through intergenerational exchange programs. Report to the National Youth Affairs Research Scheme (NYARS). Raportti ikäpolvia yhdistävästä toiminnasta Australiassa näkökulmana nuorten osallisuus yhteisöissään.

 

Full of Life. Generating success – intergenerational activities for schools. UK Older People's Day. Vinkkejä ikäpolvia yhdistävän toiminnan toteuttamiseen kouluille.

 

Ohjeita ikäpolvien yhteisen liikuntapäivän järjestämiseen The Pennsylvania State Universityn sivuilla.

 

Generations United for Environmental Awareness and Action. Ohjeita ikäpolvia yhdistävään toimintaan ympäristön puolesta.

 

Intergenerational Community Development. A practice guide. The Beth Johnson Foundation. Opas ikäpolvia yhdistävään yhdyskuntatyöhön.

Powered by Web Agency